Calculate with dates

{% fori liq in custom.bijzonder_liquidatiereserves %}{% assign $1 = 0 %}
Bijzondere liquidatiereserve over {% input liq.boekjaar %}, aangelegd in boekjaar {%input liq.boekjaar_aangelegd as:date placeholder:‘afsluitdatum’ %} en voordelig uit te keren vanaf {{ liq.boekjaar_aangelegd+1830 }} {% input liq.datum as:date placeholder:‘datum’ %}: € {% input liq[liq.boekjaar] as:account_collection range:13 accounts_var:bijz_liq_rek %}{{ -1*bijz_liq_rek | currency }}

In the code above I need to ad 5 years and one day to the date liq.boekjaar_aangelegd (=±1830 days). How do you ad or subtract years or days?

Hey @Julie_Vandekerckhove,

The answer can be found here :

Let us know if it worked for you?