Correct Director_Type

Hi!

I’m trying to change a cover letter with the client but we can’t seem to work it out :slight_smile: Since i’m very curious to see how it works out, I’m posting it.

For the “signature” I’m using this code:

{% for zaakvoerder in period.directors %}{{ zaakvoerder.name }}<br>{% if director_type == 'bestuurders' %}{% if zaakvoerder.statutory == true %}Gedelegeerd bestuurder{% else %}Bestuurder{% endif %}{% else %}{% if zaakvoerder.statutory == true %}Statutair zaakvoerder{% else %}Zaakvoerder{% endif %}{% endif %} |{% assign modulo = forloop.index | modulo:columns %}{% if modulo == 0 %}{% unless forloop.last %}

So it clearly states that when the director__type = bestuurders it should show bestuurder.

In a test file we put the general company details on “bestuurder” but still shows “zaakvoerder” so we are a bit blocked.

This is the complete code - can yous check where we went wrong?

{% capture company_form %}{{ company.company_form | replace: '.','' | replace: ' ','' | upcase }}{% endcapture %}
{% case company_form %}
{% when 'NV' or 'VZW'or 'BV'or 'CV' %}
 {% assign director_type = 'bestuurders' %}
 {% assign shareholder_type = 'aandeelhouders' %}
{% when 'Maatschap' or 'CommV'or 'VOF' %}
 {% assign director_type = 'zaakvoeder' %}
 {% assign shareholder_type = 'aandeelhouder' %}

{% else %}
 {% if period.directors.count == 1 %}
  {% assign director_type = 'zaakvoerder' %}
 {% else %}
  {% assign director_type = 'zaakvoerders' %}
 {% endif %}
{% endcase %}

<Br>
Beste cliënt,

<br>

**_A. Opdracht_**


In navolging van onze werkzaamheden hebben wij de cijfers opgemaakt **{{period.year_start_date | date: '%-d %B %Y' }}** tot **{{period.end_date | date: '%-d %B %Y'}}** van de **{{company.company_form | upcase}} {{company.name | upcase }}** op basis van de door u verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde cijfers over deze periode berust bij de leiding van de vennootschap.

_**B. Werkzaamheden**_


Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.

De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in de zekerheid omtrent de getrouwheid van de cijfers over de bovenvermelde periode.
Onze opdracht bestaat er niet in om de echtheid na te gaan van de bedragen en documenten die ons zijn overgemaakt, noch van de inhoud en de conformiteit met de wettelijke bepalingen van akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van welke aard ook, die ons zijn toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken.

Bovendien hebben wij niet als opdracht om de juistheid, volledigheid, getrouwheid of wettelijkheid van de jaarrekening te verifiëren of te attesteren.

Niettegenstaande het voormelde verzoeken wij het bestuursorgaan om ons per kerende en schriftelijk op de hoogte te brengen van eventuele onvolledigheden, onjuistheden of andere opmerkingen die het bestuursorgaan in de jaarrekening en het jaarrapport zou vaststellen en die de getrouwheid van de jaarrekening en het jaarrapport in het gedrang zou kunnen brengen.

Wij vestigen er uw aandacht op dat indien de vennootschap privé kosten van een bedrijfsleider en/of van een werknemer ten laste neemt, de vennootschap het risico loopt van o.a. een aanslag voor geheime commissielonen ten bedrage van 103%. Om deze aanslag te vermijden dienen de privé kosten te worden verantwoord met fiche 281 op naam van de bedrijfsleider en/of werknemer of dient een boeking te gebeuren op het debit van de rekening-courant van de bedrijfsleider.

<br>

Indien u bijkomende informatie wenst, aarzel dan niet ons te contacteren.


Met vriendelijke groeten 


(NAME OF THE ACCOUNTANCY FIRM) 
Bestuurder


<br>

Handtekening ter kennisname 


{% assign columns = 3 %}
{% assign aantal_zaakvoerders = period.directors.count %}
{% if aantal_zaakvoerders > columns %}{% assign aantal_kolommen = columns %}{% else %}{% assign aantal_kolommen = aantal_zaakvoerders %}{% endif %}

|{% for i in (1..aantal_kolommen) %}----{{ 100/aantal_kolommen | integer }}%------|{% endfor %}+
|
|
|
|
|{% for zaakvoerder in period.directors %}{{ zaakvoerder.name }}<br>{% if director_type == 'bestuurders' %}{% if zaakvoerder.statutory == true %}Gedelegeerd bestuurder{% else %}Bestuurder{% endif %}{% else %}{% if zaakvoerder.statutory == true %}Statutair zaakvoerder{% else %}Zaakvoerder{% endif %}{% endif %} |{% assign modulo = forloop.index | modulo:columns %}{% if modulo == 0 %}{% unless forloop.last %}
|
|
|
|
|{% endunless %}{% endif %}{% endfor %}

Hi @Stijn_Smet ,

Thanks for sharing this via our Community.

At first sight, we don’t see any big issues with your code and we would expect it to work. Of course, make sure the company you are testing this in is either a NV, VZW, BV or CV.

Next to that, we notice that in the case-statement, for the first when a space is missing between 'VZW' and or. Could be a copy pasting error, but this could also be the cause of your issue.

So can you check both and let us know if any of two above points relate to your issue?

Thanks!

Kind regards,
Robin

Hi Robin,

The missing space was indeed the issue!

Thanks so much for this :slight_smile: