Details statutory auditor

Hi,

I’d have liked to add some details such as the address and name about the statutory auditor. I have been searching for hours through several templates, but cant’ seem ti find anything. Can someone perhaps provide me with any tips?

{% if herbenoeming_commissaris %}

{% assign nr = nr | plus:1%}{{nr}}. BESLIST het mandaat van de commissaris … met maatschappelijke zetel te … vertegenwoordigd door {% input custom.choice.board as:select options:“de heer|mevrouw” %} …, voor een periode van drie jaar te hernieuwen. Het mandaat vervalt na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per {{ period.year_end_date | date:’%d/%m/%Y’ }} dient goed te keuren.
De erelonen van de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat bedragen {% input custom.amount_auditor.amount as:amount %} {{ company_currency }} (exclusief BTW, onkosten en bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

{% endif %}

@lieels01

Thank you for your questions.

The code below displays the name and address of Statutory Auditor.
Please take a look and let me know if it works for your cases:

{% for person in period.people %}
 
 {% comment %}Checking if person is "Statutory auditor"{% endcomment %}
 {% if person.custom.function == 61 %}
 
  {% comment %}Assigning the type of the person - "legal" or "nature"{% endcomment %}
  {% assign default_type = "" %}
  {% if person.custom.represented_by_name != blank %}
   {% assign default_type = "legal" %}
  {% else %}
   {% assign default_type = "nature" %}
  {% endif %}
  {% assign type = person.custom.type | default:default_type %}
   
  {% comment %}For "legal" or "nature" type of person is a different storage of names applicable due to sync{% endcomment %}
  {% if type == "nature" %}
   {% assign words = person.name | split: ' ' %}
   {% assign lastname = "" %}
   {% assign person_first_name = "" %}
   {% for word in words %}
    {% if forloop.last %} {% comment %}correct for syncs like adminis{% endcomment %}
     {% assign person_first_name = word %}
    {% else %}
     {% assign lastname = lastname | append:" " | append:word %}
    {% endif %}
   {% endfor %}
   {% capture person_last_name %}{{ lastname | strip }}{% endcapture %}
   {% assign first_name = person.custom.first_name | default:person_first_name %}
   {% assign last_name = person.custom.last_name | default:person_last_name %}
   {% capture full_name %}{{ first_name }} {{ last_name }}{% endcapture %}
  {% else %}
   {% capture full_name %}{{ person.name }}{% endcapture %}
  {% endif %}
   
  {% assign names = names | append:full_name %}
  {% if person.custom.represented_by_name != blank %}
   {% assign names = names | append:" " | append:"Represented by " | append:person.custom.represented_by_name %}
   {% endif %}
  {% unless forloop.last %}
   {% assign names = names | append:"|" %}
  {% endunless %}
  
  {% comment %}Created address array{% endcomment %}
  {% comment %}Can be input or from sync{% endcomment %}
  
  {% assign street_address = person.address_1 %}
  {% assign street_parts = street_address | split: ' ' %}
  {% assign number_part = false %}
  {% assign number = "" %}
  {% assign street = "" %}
  {% for part in street_parts %}
   {% assign part_down = part | downcase %}
   {% if part contains "1" or part contains "2" or part contains "3" or part contains "4" or part contains "5" or part contains "6" or part contains "7" or part contains "8" or part contains "9" or part contains "0" or part_down == "bus" %}
    {% assign number_part = true %}
   {% else %}
    {% assign number_part = false %}
   {% endif %}
   {% if number_part %}
    {% assign number = number | append:" " | append:part %}
   {% else %}
    {% assign street = street | append:" " | append:part %} 
   {% endif %}
  {% endfor %}
  {% assign street = street | strip %}
  {% assign number = number | strip %}
  {% capture address_street %}{{ street | strip }}{% endcapture %}
  {% capture address_number %}{{ number | strip }}{% endcapture %}
  {% assign person_city = person.address_2 | remove:"1" | remove:"2" | remove:"3" | remove:"4" | remove:"5" | remove:"6" | remove:"7" | remove:"8" | remove:"9" | remove:"0" | remove:"bus" | remove:"Bus" | remove:"BUS" | strip %}
  {% assign person_postal_code = person.address_2 | downcase | remove:"a" | remove:"b" | remove:"c" | remove:"d" | remove:"e" | remove:"f" | remove:"g" | remove:"h" | remove:"i" | remove:"j" | remove:"k" | remove:"l" | remove:"m" | remove:"n" | remove:"o" | remove:"p" | remove:"q" | remove:"r" | remove:"s" | remove:"t" | remove:"u" | remove:"v" | remove:"w" | remove:"x" | remove:"y" | remove:"z" | remove:" " | remove:"-" | strip %}
  
 
  {% assign temp_street = person.custom.street | default:street %}
  {% assign temp_street_number = person.custom.street_number | default:number %}
  {% assign temp_postal_code = person.custom.postal_code | default:person_postal_code %}
  {% assign temp_city = person.custom.city | default:person_city %}
  {% assign temp_default_country = person.custom.country | default:"BE" %}
  
  {% capture person_address %}{{ temp_street }} {{ temp_street_number }},{{ temp_postal_code }} {{ temp_city }}, {{ temp_default_country }}{% endcapture %}
  {% assign addresses = addresses | append:person_address | append:"|" %}
  
 {% endif %} 
{% endfor %}


{% comment %}Dislay of "Statutory auditor" names and address{% endcomment %}
{% assign names = names | split:"|" %}
{% assign addresses = addresses | split:"|" %}

{% stripnewlines %}
{% for statutory_auditor_name in names %}
 {% unless forloop.first %}
  <br>
 {% endunless %}
 {{ statutory_auditor_name }}
 {% assign auditors_address = addresses[forloop.index0] | split:"," %}
 {% newline %}
 {% for item in auditors_address %}
  {% if item != blank %}
   {{ item }}
   {% newline %}
  {% endif %}
 {% endfor %}
{% endfor %}
{% endstripnewlines %}

Hi @Jelena_Sutova

This is perfect! Thank you :slight_smile: