Nieuw Sjabloon - Niet opgevraagd kapitaal

Ik heb een nieuw eenvoudig sjabloon gemaakt “Niet opgevraagd kapitaal”
Ik heb standardmodel gekopieerd en enkele aanpassingen gemaakt

Het resultaat is bijna ok - zie biljage

Ik wens nu maar alleen de volgende aanpassingen :

  • Aantal aandelen = moet een bedrag zijn
  • Totaal aandelen = ook (ik heb nog geen “veld”)

Kan er iemand helpen ?

Dag Dirk/Tim

Voor de aandelen kan je het stukje code

as:text

vervangen door

as:integer

Wat wil je juist bereiken met “Totaal aandelen”?
Kan je anders ook even je code doorsturen?
Dan kan ik deze even bewerken en je een juist werkende code doorsturen met de nodige info.

Met vriendelijke groeten
Sam

Beste Sam,

Aantal andelen : zijn het aantal aandelen in het bezit van de persoon die nog een deel van het kapitaal moet volstorten

Thx !

Dirk

Dit zijn de codes :

{% t= “titel” fr:“titre” en:“title” %}
{% t= “Waarde” fr:“Valeur” en:“Value” %}
{% t= “bedrag” fr:“montant” en:“amount” %}
{% t= “Naam aandeelhouder” fr:“Nom actionnaire” en:“Name shareholder” %}
{% t= “Aantal aandelen” fr:“Nombre d’actions” en:“Number of shares” %}
{% t= “Totaal aandelen” fr:“Total des actions” en:“Total of shares” %}

{% fori detail in current_account.details %}{% if forloop.first %}
| {% t “Naam aandeelhouder” %}| {% t “Aantal aandelen” %} | {% t “Totaal aandelen” %} | # {% t “Waarde” %} | |
|--------------60%-----------------|--------------------10%-----------|------10%------|-------20%--------:+{% endif %}
|{% input detail.custom.title placeholder:‘titel’ %}| {% ic %}{% input detail.custom.text as:integer size:mini placeholder:‘extra info’ %}{% endic %}{% nic %}{{ detail.custom.text | multiline_table}}{% endnic %}|{% input detail.custom.doc as:file %}|{% if forloop.last %}{% endif %}{% if current_account.liability_or_income %}{% $0+input detail.custom.value as:n_currency placeholder:‘waarde’ %}{% else %}{% $0+input detail.custom.value as:currency placeholder:‘waarde’ %}{% endif %}{% ic %}{% if forloop.last %}
| | | |{% if current_account.liability_or_income %}{{ -1*$0 | currency }}{% else %}{{ $0 | currency }}{% endif %}{% endif %}{% endic %}{% endfori %}

Dag Dirk

Bedankt voor de code, ik vroeg me echter af wat “totaal aandelen” juist omvat.

Alvast bedankt

Hello @DirkTim,

Not anything related to this directly, but it might be a good start (if you are new to Silverfin Templating Language) to have a look at our slides we give during our free workshops (given each quarter at Silverfin HQ) : you can find that here

Also, be sure to follow the general rules as explained here please :relaxed:

I wish you all the best with learning to make templates.

Regards,

Sven

Hello @DirkTim,

Does above help you forward?

Don’t hesitate to ask if something is unclear.

For your original question: please note that we don’t have all info about the template. So if you would like to get back on that (see questions Sam).

Have a nice weekend.