No "check" symbol

I copied this code:

{% stripnewlines %}
{% assign 
 arr_Serie1_StandardTasks_Descriptions 
 = "
 Inboeken van de boekhoudkundige documenten.|
 Bijstand bij opmaak en indiening van de BTW -aangifte.|
 Voorbereiding en indiening van de aangifte bedrijfsvoorheffing.|
 Contacten met de bank.|
 Betaling van de leveranciersfacturen.|
 Betaling van de lonen.|
 Opvolging van openstaande klanten.|
 Opstellen van een maandelijkse of trimestriële rapportering en bespreking.|
 Opstellen van prognoses die maandelijks of trimestrieel worden aangepast." | split:"|"
%}
{% endstripnewlines %}

{% comment %}Stel output op{% endcomment %}

{% stripnewlines %}
{% for task in arr_Serie1_StandardTasks_Descriptions %}
 {% newline %}
 {% ifi custom.arr_Serie1_StandardTasks_Checkbox[forloop.index0] == 'true' %}{% nic %}- {% endnic %}{% input custom.arr_Serie1_StandardTasks_Checkbox[forloop.index0] as:boolean default:false %} {{arr_Serie1_StandardTasks_Descriptions[forloop.index0] | strip}}
 {% endifi %}
{% endfor %}
{% endstripnewlines %}

I get this:
image
How can I have the text without the v-symbol ?

Hey @Birgit,

your code isn’t posted correctly so I cannot try this to simulate for myself, but it seems related to the boolean attribute code you show in your output:

{% input custom.arr_Serie1_StandardTasks_Checkbox[forloop.index0] as:boolean default:false %} 

this code will actually by default show that check sign - if you don’t want that, you can simply put this code between ic-tags like this :

{% ic %}{% input custom.arr_Serie1_StandardTasks_Checkbox[forloop.index0] as:boolean default:false %}{% endic %}

Nice code by the way!