Size of text turns out bigger

Hi everyone,

in one of our texts we get one line that comes out bigger than the rest of the text.
I’m talking about “Diverse opmerkingen” in the following code:

{% if custom.opmerking.investeringen == 'true' %}{% assign investeringen = true %}{% endif %}
{% if custom.opmerking.schulden == 'true' %}{% assign schulden = true %}{% endif %}
{% if custom.opmerking.resultatenrekening == 'true' %}{% assign resultatenrekening = true %}{% endif %}
{% if custom.opmerking.divers == 'true' %}{% assign divers = true %}{% endif %}
{% if custom.opmerking.optimalisaties == 'true' %}{% assign optimalisaties = true %}{% endif %}
{% if custom.opmerking.fiscale_controle == 'true' %}{% assign fiscale_controle = true %}{% endif %}
{% if custom.opmerking.vapz == 'true' %}{% assign vapz = true %}{% endif %}
{% if custom.opmerking.pensioensparen == 'true' %}{% assign pensioensparen = true %}{% endif %}
{% if custom.opmerking.belastingvermindering == 'true' %}{% assign belastingvermindering = true %}{% endif %}
{% if custom.opmerking.dienstencheques == 'true' %}{% assign dienstencheques = true %}{% endif %}
{% if custom.opmerking.jongzelfstandige == 'Ja' %}{% assign jongzelfstandige = true %}{% endif %}
{% if custom.opmerking.vapzoptimalisatie == 'Ja' %}{% assign vapzoptimalisatie = true %}{% endif %}
{% if custom.opmerking.psoptimalisatie == 'Ja' %}{% assign psoptimalisatie = true %}{% endif %}
{% if custom.opmerking.chequeskorf == 'Ja' %}{% assign chequeskorf = true %}{% endif %}
{% if custom.opmerking.hoofdberoep == 'true' %}{% assign hoofdberoep = true %}{% endif %}
{% if custom.opmerking.myvandelanotte == 'true' %}{% assign myvandelanotte = true %}{% endif %}
---------------------------

->**Tips & tricks**<-

---------------------------

{% inputcomment %}
Kiezen:
{% input custom.opmerking.investeringen as boolean %}Er zijn geen opmerkingen m.b.t. investeringen
{% input custom.opmerking.schulden as boolean %}Er zijn geen opmerkingen m.b.t. schulden
{% input custom.opmerking.resultatenrekening as boolean %}Er zijn geen opmerkingen m.b.t. de resultatenrekening
{% input custom.opmerking.divers as boolean %}Er zijn geen diverse opmerkingen
{% input custom.opmerking.fiscale_controle as boolean %}Klant heeft reeds een contract voor fiscale controle
{% input custom.opmerking.vapz as boolean %}Klant heeft reeds een contract VAPZ
  {% if vapz == true %}Is er nog ruimte om het VAPZ-contract te optimaliseren?{% input custom.opmerking.vapzoptimalisatie as:select options:"Ja|Nee" %}{% endif %}
{% input custom.opmerking.pensioensparen as boolean %}Klant heeft reeds een contract pensioensparen
{% if pensioensparen == true %}Is er nog ruimte om het contract pensioensparen te optimaliseren?{% input custom.opmerking.psoptimalisatie as:select options:"Ja|Nee" %}{% endif %}
{% input custom.opmerking.belastingvermindering as boolean %}Klant geniet reeds een belastingvermindering ikv. kredieten en levensverzekeringen
{% input custom.opmerking.dienstencheques as boolean %}De klant koopt reeds dienstencheques
{% if dienstencheques == true %}Is de korf dienstencheques van de belastingplichtige optimaal verspreid?{% input custom.opmerking.chequeskorf as:select options:"Ja|Nee" %}{% endif %}
{% input custom.opmerking.hoofdberoep as boolean %}Het betreft een klant in hoofdberoep.
{% if hoofdberoep %}Is het het laatste jaar als jong-zelfstandige in hoofdberoep? {% input custom.opmerking.jongzelfstandige as:select options:"Ja|Nee" %}{% endif %}
{% input custom.opmerking.myvandelanotte as boolean %}Het betreft een MyVandelanotte-klant.
{% endinputcomment %}

---------------------------

->**Opmerkingen m.b.t. de cijfers**<-

---------------------------

{% if investeringen %}{% else %}
**Investeringen** <br> {% input custom.opmerkingen.investeringen as:text placeholder:"Opmerkingen m.b.t. investeringen" %}{% endif %}

{% if schulden %}{% else %}
**Schulden** <br> {% input custom.opmerkingen.schulden as:text placeholder:"Opmerkingen m.b.t. schulden" %}{% endif %}

{% if resultatenrekening %}{% else %}
**Opmerkingen m.b.t. de resultatenrekening** <br> {% input custom.opmerkingen.resultatenrekening as:text placeholder:"Opmerkingen m.b.t. de resultatenrekening" %}{% endif %}

{% if divers %}{% else %}
**Diverse opmerkingen** <br> {% input custom.opmerkingen.divers as:text placeholder:"Diverse opmerkingen" %}{% endif %}
{% newpage %}
---------------------------

->**Tips & tricks**<-

---------------------------
{% if vapz != true or pensioensparen != true or belastingvermindering != true or dienstencheques != true or jongezelfstandige != true %}
**Optimalisaties personenbelasting**{% endif %}

{% if vapz and vapzoptimalisatie  %}* U heeft reeds een VAPZ-contract en geniet dus een mooie belastingbesparing. Er is in uw contract nog mogelijkheid om te optimaliseren. De fiscaal optimale premie kunnen wij voor u berekenen.{% endif %}
{% if vapz != true %}* Een contract Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is de eerste stap in de opbouw van een aanvullend pensioen. Het VAPZ biedt een mooie belastingbesparing aangezien u de premies als beroepskost kan aftrekken. U betaalt de premies wanneer en hoeveel u wil. De fiscaal optimale premie kunnen wij voor u berekenen.{% endif %}
{% if vapz == true and vapzoptimalisatie != true %}{% endif %}

{% if pensioensparen != true %}* Een contract pensioensparen biedt u een belastingvermindering van 25 of 30% van het gestorte bedrag. U kiest zelf hoeveel en wanneer u uw premies stort.{% endif %}
{% if pensioensparen and psoptimalisatie %}* U heeft reeds een contract pensioensparen en geniet dus een belastingvermindering op het gestorte bedrag, maar er is nog ruimte om verder te optimaliseren.{% endif %}
{% if pensioensparen == true and psoptimalisatie != true %}{% endif %}

{% if belastingvermindering %}{% else %}* Een levensverzekering dat niet verbonden is aan een lening biedt u een belastingvermindering van 30% van het gestorte bedrag. Het maximumbedrag dat u kan storten in dit contract hangt af van uw persoonlijke situatie, maar wij kunnen dit voor u bekijken. U kiest zelf wanneer u uw premies gedurende het jaar stort.{% endif %}

{% if dienstencheques and chequeskorf %}{% endif %}
{% if dienstencheques and chequeskorf != true %}* U koopt reeds dienstencheques aan waarvoor u een belastingvermindering krijgt. De korf kan echter nog optimaal verdeeld worden. {% endif %}
{% if dienstencheques != true %}* Twijfelt u om iemand aan te nemen via dienstencheques? U kan hiervoor een belastingvermindering krijgen. Wij overlopen graag met u de voorwaarden. {% endif %}

{% if hoofdberoep and jongzelfstandige %} * Vanaf volgend jaar bent u niet langer jonge zelfstandige in hoofdberoep. Dit betekent dat u voorafbetalingen dient uit te voeren om een vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen te vermijden.{% endif %}


**Algemene tips & tricks**
* De data van uw bedrijf zijn meer dan goud waard. Maatregelen omtrent GDPR en cybersecurity moeten al genomen zijn, maar veel bedrijven zijn hier nog niet klaar mee.
Vragen zoals 'Is mijn systeem wel veilig genoeg?' of 'Is de continuïteit van mijn systeem gewaarborgd?', worden best in kaart gebracht.

* In het geval u handelingsonbekwaam wordt, kan een gevolmachtigde uw belangen alsook de continuïteit van de vennootschap verdedigen door het hebben van een zorgvolmacht.

* Werd jouw energiecontract recent nog nagezien met de leverancier?
Mogelijk is er een ander zakelijk energieplan waarbij de prijs kan herbekeken worden.

{% if fiscale_controle %}{% else %}
**Fiscale controle**
Fiscale controles komen nooit op het juiste moment. Ze vereisen veel voorbereiding en bijstand van raadgevers. Vandelanotte biedt u daarom een dienstverleningsovereenkomst aan die u beschermt tegen de oplopende kosten die gepaard gaan met deze controles. Voor {% if hoofdberoep %}€200{% else %}€120{% endif %} + BTW per jaar hoeft u bij fiscale controles geen ereloonnota's meer van ons te verwachten. {% endif %}


{% if optimalisaties %}
**Optimalisaties personenbelasting** <br> {% input custom.opmerkingen.optimalisaties as:text placeholder:"Optimalisaties personenbelasting" %}{% endif %}

**Digitaal**
In het kader van de digitalisering wensen ook wij hier enkele verdere stappen in te nemen.
De winstberekening zal u digitaal worden toegestuurd. Een papieren versie kan nog op verzoek verkregen worden.
{% if myvandelanotte %}U zal deze ook kunnen terugvinden in uw MyVandelanotte-portaal.{% endif %}

Hi @LiseSlosse,

Thanks for asking, and I’ve found the issue (and you can blame Markdown being particular about this, but for good reason I might add :slightly_smiling_face:). It’s related to the fact that Markdown expects to have empty lines between certain coding (probably to make the code more readable and nice looking).

This is the issue:

{% if divers %}{% else %}
**Diverse opmerkingen** <br> {% input custom.opmerkingen.divers as:text placeholder:"Diverse opmerkingen" %}{% endif %}
{% newpage %}
---------------------------

->**Tips & tricks**<-

---------------------------
{% if vapz != true or pensioensparen != true or belastingvermindering != true or dienstencheques != true or jongezelfstandige != true %}
**Optimalisaties personenbelasting**{% endif %} 

The ------------- really needs an empty line before and after it.

So if we change it to this:

{% if divers %}{% else %}
**Diverse opmerkingen** <br> {% input custom.opmerkingen.divers as:text placeholder:"Diverse opmerkingen" %}{% endif %}

{% newpage %}

---------------------------

->**Tips & tricks**<-

---------------------------

{% if vapz != true or pensioensparen != true or belastingvermindering != true or dienstencheques != true or jongezelfstandige != true %}
**Optimalisaties personenbelasting**{% endif %} 

it’ll be gone.

PS if I may suggest one other thing: instead of using an IF ELSE statement, you could also use an UNLESS statement (saves some lines of coding, and creating unwanted empty lines perhaps):

{% unless divers %}
**Diverse opmerkingen** <br> {% input custom.opmerkingen.divers as:text placeholder:"Diverse opmerkingen" %}
{% endunless %} 

Thanks for sharing this!