Eigen template bijzonder verslag bestuursorgaan

Ik probeer een sjabloon te maken voor een specifiek verslag met bepaalde rekeningen.

Er kan per lijn een bepaalde range geselecteerd worden, maar ik kan het resultaat van die range niet laten verschijnen.

Ik had het totaal (zonder detail per rekening) van de range (geselecteerde rekeningen) graag laten verschijnen naast de # (geel).

Hi @Vanmarcke_ZKT , welcome to the Silverfin community!

Currently you have only coded the hashtags where you can select certain accounts from the range specified. To print the sum of the selected accounts however, you will need a print statement.

{% input custom.benefit_in_kind.range as:account_collection range:'4' accounts_var:benefit_in_kind %} {{ benefit_in_kind | currency }}

You’ve probably noticed I used an accounts_var tag for this. More info on the use of an accounts_var can be found here.

Lastly we have certain guidelines on how to make posts on the community, e.g. use English, post your code in a special way, etc. you can find all guidelines here.

Kind regards,

Michiel

Thanks for the help.

I will keep the community guidelines in mind next time.

I have a follow up question.

Is there a way for the division (118.276,23 / 1.034,56) te be automated and can the negative number (-1.034,56 ) be converted into a positive number?

image

{% stripnewlines %}
|Liquiditeitstest
{% newline %}
|--------
|--------
{% newline %}
| **Vorderingen < 1 jaar**
| {% input custom.benefit_in_kind.range1 as:account_collection range:'4'%} {% assign acc_range = custom.benefit_in_kind.range1 as:account_collection range:'4' accounts_var:benefit_in_kind %}
{% assign acc_value = period.accounts | range:acc_range %} 
{{ acc_value | currency }}
  {% assign total_value = total_value+acc_value %}
{% newline %}
| **+ Geldbeleggingen + liquide middelen**
| {% input custom.benefit_in_kind.range2 as:account_collection range:'5'%} {% assign total_value = total_value+acc_value %}
{% assign acc_range = custom.benefit_in_kind.range2 as:account_collection range:'5' accounts_var:benefit_in_kind %}
{% assign acc_value = period.accounts | range:acc_range %}
{{ acc_value | currency }}
{% newline %}
|--------|--------
{% newline %}
|**=**
{% assign total_value = 0 %}
{% capture code_10_parts %}
{% assign acc_range = custom.benefit_in_kind.range1 as:account_collection range:'4' accounts_var:benefit_in_kind %}
{% assign acc_value = period.accounts | range:acc_range %}
  {% assign total_value = total_value+acc_value %}
{% assign acc_range = custom.benefit_in_kind.range2 as:account_collection range:'5' accounts_var:benefit_in_kind %}
{% assign acc_value = period.accounts | range:acc_range %}
  {% assign total_value = total_value+acc_value %}
{% endcapture %}
|**{{ total_value | currency }}**
{{ code_10_parts }}
{% newline %}
| **/ Schulden op ten hoogste 1 jaar**
| {% input custom.benefit_in_kind.range3 as:account_collection range:'4' accounts_var:benefit_in_kind %} {{ benefit_in_kind | currency }}**
{% newline %}
|--------|--------
{% newline %}
| **= Liquiditeitstest ratio**
| {% input custom.the_namespace.value as:currency %}
{% endstripnewlines %}


{% if custom.the_namespace.value >= 1,00 %}
  Uit de balansbenadering blijkt een ruime marge op de bestaande beschikbare middelen te bestaan.
  {% else %}
  **{::warningtext}NIET VOLDOENDE LIQUIDITEITEN VOOR UITKERING{:/warningtext}**
{% endif %} 

Hi @Vanmarcke_ZKT

tha accounts_var is not completely correct applied in your code. As an example the code for vorderingen < 1y is more efficient this way :

{% input custom.benefit_in_kind.range1 as:account_collection range:'W' accounts_var:benefit_in_kind_range1 %}
{{ benefit_in_kind_range1 | currency }}
{% assign total_value = total_value+benefit_in_kind_range1 %}

the code as for the total value and ratio can be coded as

|**{{ -total_value | currency }}**
{% newline %}
| **/ Schulden op ten hoogste 1 jaar**
| {% input custom.benefit_in_kind.range3 as:account_collection range:'4' accounts_var:benefit_in_kind_range3 %} {{ benefit_in_kind_range3 | currency }}**
{% newline %}
|--------|--------
{% newline %}
| **= Liquiditeitstest ratio**
| {{ -total_value/benefit_in_kind_range3 | percentage }}

Kind regards,

Michiel