Evolutie rekeningen - vergelijking 2 jaren

In het rapport interne resultatenrekening (2 jaar) voegden we de vergelijking toe: “YTD huidige periode vorig jaar <> huidige periode dit jaar” in absolute cijfers.
Om een evolutie van de belangrijkste wijzigingen op te maken, zijn we op zoek of we deze absolute waarden kunnen filteren op een minimale (procentuele) wijziging, en enkel de grootste wijzigingen weer te geven.

Hello @Matthias,

Do you mean you want these results be displayed in a text template or something? Or do you really want to filter in the report itself? If so, the latest is not possible for now.

@sven , we wanted to filter in the report itself.
Now we know that it’s not possible at the moment.

Thanks!

No problem @Matthias, thanks for understanding