Sjabloon - brief aanhef

Beste

We hebben een sjabloon laten aanmaken door Silverfin , genaamd - brief aanhef.

In deze brief is er een mogelijkheid voorzien om met tekstvelden te werken , om aanvullende en specifieke info mee te geven aan de klanten. Wanneer dit gebeurd schuift de tekst op, maar in veel gevallen valt de handtekening en naam van de ondertekenaar weg op een volgende pagina. Dit mag , maar dan moet dit volledig gebeuren. Dit kan blijkbaar via volgende technische info:
{::group}
{:/group}
Dag Sven, door met bovenstaande te werken kan je zaken samen houden op een pagina. Dus als je de tekst zodanig aanpast door bepaalde ‘blokken’ test er tussen te plaatsen blijven deze steeds samen staan.

Heb dit geprobeerd maar dit verschijnt dan mee op de brief en geeft geen resultaat - zei bijlage.

Heeft iemand een oplossing aub?

Mvg
Sven

Adfibo

{::group}
C. Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de cijfers over de periode 1 januari 2016 tot 31 december 2016 samengesteld.
De jaarrekening waarvan de balanstotalen EUR 98.867,16 bedragen, sluit met een te bestemmen winst van het boekjaar van EUR
32.126,83.
De resultaatbestemming werd reeds in de balans verwerkt.
De publicatie jaarrekening werd met de zaakvoerders besproken en na goedkeuring van de algemene vergadering neergelegd.
{:/group}

bovenstaand is dus resultaat, maar is dus niet gewenste resultaat natuurlijk…

Hello @svenm,

I’ve put this topic under the category “templates”.

Is it possible to paste the whole code (you can read here how.

That way, I can investigate the issue further. You can also paste only the relevant code of course.

Thanks.

{::group}
C. Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de cijfers over de periode {{period.year_start_date | date: ‘%-d %B %Y’ }} tot {{period.end_date | date: ‘%-d %B %Y’}} samengesteld. De jaarrekening waarvan de balanstotalen EUR {{ period.accounts.assets.value | currency }} bedragen, sluit met een {% if winst_verlies >= 0%}te bestemmen winst{% else %}te verwerken verlies{% endif %} van het boekjaar van EUR {{ winst_verlies | currency }}.

De resultaatbestemming werd reeds in de balans verwerkt.

De publicatie jaarrekening werd met de {{ director_type }} besproken en na goedkeuring van de algemene vergadering neergelegd.

{% input period.custom.av.varia_bevestiging as:text default:’ ’ size:mini %}


{:/group}

Wij zijn graag bereid U alle nadere inlichtingen te verstrekken en verblijven inmiddels, met de meeste hoogachting.

Bedoeling is dus om tekst samen te houden en te laten verschuiven naar volgende pagina of een gedeelte ervan

Everything between the {::group}} and the {:/group}} should be grouped together always, and should always appear grouped in an export.

So this seems either a specific case for a certain file, or it’s the combination with your export-style ( bundels = stijlen ).
Do you encounter it with every style?

Also, you can give me an example of a certain file (you can use the chat if you do not wish to put it here).
Also, seems related to our side and not some custom made template of yours. We made it for you, so we should look at it (if that’s the case, you can use the chat also).

The community is more for people who make templates themselves (but of course you’re more than welcome here)