URL creation combining Internal and External linkto

Hi there,

We are using an API connection to load data into a specific template. Now what I would like to do is create a button in this template to allow the user to refresh the data. The best use of this would be to have a return URL within that call to have the user return to the template after the refresh. So the full URL I wat to build is:

https://rs-silverfin-web.tesurl.net/GetVP?division=99999&returnUrl=[linktocurrenttemplate]

The first part of that call is easy enough because I can push it with the API data and print it:

{% linkto "https://rs-silverfin-web.tesurl.net/GetVP?division=99999&returnUrl=" %}External link{% endlinkto %}

If I want to link to a template within Silverfin, I normally use:

{% linkto period.reconciliations.benefit_in_kind %}
  link to template benefit in kind 
{% endlinkto %}

But now I want to combine both to create one URL and I can’t figure out how to do this, can anyone help?

Is there anyone that could answer this?

Hi @ronald_groot_RSF,

We are currently researching on the issue.

I guess you are aware that you can append and slice strings to build a linkto url, for example:

{% assign addition = 'url-creation-combining-internal-and-external-linkto/1959' %}
{% capture url %}https://community.silverfin.com/t/{{ addition }}{% endcapture %}
{% linkto url %}link{% endlinkto %}

However this might not yet be the solution to the issue. I will keep you updated.

Hi Melle,

thanks for your reply. The building of the string itself is not the issues as you’ve guessed, it’s getting the link to the current template into a string that I cannot figure out.

So basically I want to do this:

{{ current_reconciliation.url }}
'''
but printing that just gives me:

ReconciliationTextDrop

Dag Ronald

Welke taal gebruik je voor jullie integratie? In ruby kan je bijvoorbeeld request.referer gebruiken om de link te krijgen vanwaar de request werd gestuurd. Dit bestaat in meeste andere talen ook. Dit doen wij ook in onze integraties app.
Als back up kan je nog steeds de volgende link construeren:

https://live.getsilverfin.com/f/#{api.get_firm["id"]}/#{params["company_id"]}/ledgers/#{params["period_id"]}/reconciliation_texts/#{params["reconciliation_id"]}

De firm id kan je uit de api halen, de andere parameters worden automatisch meegestuurd wanneer een link opgemaakt wordt in Silverfin.

Dit laatste heeft wel als nadeel dat Silverfin gebruikers die een SSO hebben niet https://live.getsilverfin.com als basisurl hebben. Dit zou je eventueel kunnen oplossen voor bij de registratie van de app te vragen of ze SSO gebruiken. Indien dit zo is, zouden ze dan de basis url moeten invullen.

Tenslotte wil ik nog meegeven dat je in plaats van een button ook gebruik zou kunnen maken van een app link:

https://api.getsilverfin.com/api_docs?__hstc=154136295.879b675a3a1ce08dc6873319050aeb5a.1600777542449.1606482429807.1606897645421.9&__hssc=154136295.1.1606897645421&__hsfp=86960327#!/app/postV3AppLinks

Zo wordt de refresh knop een onderdeel van het menu. Dit hoeft niet maar ik wil je de optie meegeven.

Hopelijk heb ik je hiermee geholpen. Indien er nog iets niet onduidelijk is, laat het gerust weten.

Met vriendelijke groeten
Sam

Dag @ronald_groot_RSF

Is het gelukt met de huidige informatie?

Met vriendelijke groeten
Sam

Hoi Sam,

ik heb er nog niet naar kunnen kijken. Dit wordt aanstaande woensdag denk ik.

We hebben het inderdaad met de referrer kunnen oplossen, waardoor ik de URL niet meer hoef op te bouwen. Dank voor de tip Sam!